international council of museums

ICOM on vuonna 1946 perustettu Kansainvälinen museoneuvosto, UNESCOn alainen ja hallituksista riippumaton ei-kaupallinen järjestö. ICOMin tehtävänä on kulttuuriperinnön suojelu. Järjestö levittää tietoa sekä osallistuu museoalaan liittyvään päätöksentekoon. ICOM kehittää museoiden hallinnointia ja kokoelmien organisointia määritteleviä standardeja sekä alan parhaita käytäntöjä.

ICOMin pääkonttori sijaitsee Pariisissa. Jäseniä on 141 maasta ja meitä on yli 35 000 museoammattilaista.

Organisaatio jakautuvat kansallisiin ja kansainvälisiin komiteoihin. ICOM Suomi on yksi 115 kansallisesta komiteasta. ICOM Suomen jäsenenä voit liittyä oman alasi kansainväliseen komiteaan. Kansainväliset komiteat ovat jakautuneet aiheenmukaisesti, joten niiden jäsenenä voit aktiivisesti osallistua oman alasi keskusteluun.


ICOM SUomen komitea

ICOM Suomen komitea ry:n tehtävänä on edistää museoalalla toimivien jäsentensä ammatillista yhteistyötä ja tarjota mahdollisuuksia alan kansainvälisen kehityksen seuraamiseen. ICOM Suomi edistää suomalaisjäsenten osallistumista kansainvälisen ICOMin toimintaan ja toteuttaa järjestön strategista suunnitelmaa kansallisella tasolla. ICOM Suomi toimii myös jäsentensä edustajana kattojärjestössä.

ICOMin Museoeettisten sääntöjen vaaliminen on yksi ICOM Suomen keskeisistä tehtävistä. Säännöt asettavat vähimmäisvaatimukset museoiden ja niiden henkilökunnan ammattimaiselle toiminnalle ja nie toimivat yleisenä eettisenä ohjenuorana museoalan ammattilaisille. ICOMin jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan näitä sääntöjä.
ICOMin Museoeettiset säännöt
Discussion about ethics - ICOM Suomen julkaisema blogi-sarja museoeettisistä säännöistä


Ota yhteyttä: icom.finland@gmail.com


hallitus

EERO Ehanti

 

Johtaa puhetta ja hallituksen työskentelyä. Toimii ICOM Suomen komitea ry:n äänenä ja kasvoina kansallisesti ja kansainvälisesti.


eero.ehanti@kansallismuseo.fi

 

IMG_20170905_151412_587.jpg

kati huovinmaa

Vastaa ICOM Suomen edustaja-asioista

tuulia_icom.png

Tuulia tuomi

 

Hoitaa talousasioita yhdessä Tiina Lehtisen kanssa.

tiina_icom.jpg

tiina lehtinen


Vastaa taloudesta yhdessä Tuulia Tuomen kanssa

antti_icom.png

ANTTI kauppinen

Hoitaa tiedotusta ja verkkoviestintää yhdessä Laura Kauppisen kanssa.

27583277_10155647367759230_1171468708_n.jpg

Laura Kauppinen

Hoitaa tiedotusta ja verkkoviestintää yhdessä Antti Kauppisen kanssa.

Lassi patokorpi

Toimii projektivastaavana.

lassi@fintage.net