DSC_1564.JPG

INTERNATIONELLA MUSEIRÅDET

ICOM är det Internationella museirådet grundat år 1946, en icke-kommersiell organisation som är nära knuten till UNESCO och självständig i förhållande till regeringarna. ICOMs uppgift är att skydda kulturarvet. Organisationen sprider information samt deltar i det beslutsfattande som gäller museibranschen. ICOM utvecklar standarderna som definierar museernas administration och organiserandet av samlingarna, samt branschens bästa praxisar.

ICOMs huvudkontor är beläget i Paris. Medlemmarna är från 141 länder, och vi är över 35 000 museiprofessionella.

Organisationen är indelad i nationella och internationella kommittéer.  ICOM Finland är en av 115 nationella kommittéer. Som medlem i ICOM Finland kan du ansluta dig till den internationella kommittén på ditt eget område. De internationella kommittéerna har delats in enligt tema, som medlem kan du alltså aktivt delta i diskussionen på ditt eget område.


ICOM FINSKA NATIONELLA KOMMITTÉN

ICOM Finska nationella kommittén rf:s uppgift är att främja det professionella samarbetet bland de medlemmar som är verksamma i museibranschen och att erbjuda möjligheter till att följa med den internationella utvecklingen på området. ICOM Finland främjar sina finländska medlemmars deltagande i det internationella ICOMs verksamhet och förverkligar organisationens strategiska plan på nationell nivå. ICOM Finland fungerar också som representant för sina medlemmar i takorganisationen.

Att värna om ICOMs Museietiska regler är en av ICOM Finlands centrala uppgifter. Tillsammans med Finlands Museiförbund delar ICOM Finska nationella kommittén ut Årets museipriser. ICOM Finland deltar i upprätthållandet av den museiprofessionella diskussionen också i hemlandet genom att delta i organiserandet av olika sorters seminarier. Dessutom främjar ICOM Finland synligheten för det finländska museikunnandet internationellt bland annat genom att översätta finländska publikationer till engelska.

 

STYRELSEN

EeroBW.jpg

EERO Ehanti

Leder ordet och styrelsens arbete. Fungerar som ICOM Finska nationella kommittén rf:s röst och ansikte nationellt och internationellt.

chair@icomfinland.fi

tuulia_icom.png

Tuulia tuomi

Är verksam som styrelsens viceordförande.

vicechair@icomfinland.fi

Lassi-profilBW.jpg

Lassi patokorpi

Är verksam som styrelsens sekreterare.

info@icomfinland.fi

ElinaM-profilBW.jpg

elina makkonen

Sköter medlemssekreterarens uppgifter.

info@icomfinland.fi

tiina_icom.jpg

tiina lehtinen

Ansvarar för ekonomin tillsammans med Minna Turtiainen.

treasury@icomfinland.fi

Minna-profilBW.jpg

minna turtiainen

Sköter om ekonomin tillsammans med Tiina Lehtinen.

treasury@icomfinland.fi

Laura-profilBW.jpg

Laura Kauppinen

Sköter informationen och nätkommunikationen tillsammans med Antti Kauppinen.

communications@icomfinland.fi

Antti-profilBW.jpg

ANTTI kauppinen

Sköter informationen och nätkommunikationen tillsammans med Laura Kauppinen.

communications@icomfinland.fi

AnneL-profiilBW.jpg

Anne Laiti

Ansvarar för ICOM Finlands representanter.

edustajat@icomfinland.fi

Helimaija-profilBW.jpg

heli-maija voutilainen

Ansvarar för styrelsens projekt.

projects@icomfinland.fi