DSC_1564.JPG

international council of museums

ICOM on vuonna 1946 perustettu Kansainvälinen museoneuvosto, Unescon alainen ja hallituksista riippumaton ei-kaupallinen järjestö. ICOMin tehtävänä on kulttuuriperinnön suojelu. Järjestö levittää tietoa sekä osallistuu museoalaan liittyvään päätöksentekoon. ICOM kehittää museoiden hallinnointia ja kokoelmien organisointia määritteleviä standardeja sekä alan parhaita käytäntöjä.

ICOMin pääkonttori sijaitsee Pariisissa. Jäseniä on 141 maasta ja meitä on yli 35 000 museoammattilaista.

Organisaatio jakautuu kansallisiin ja kansainvälisiin komiteoihin. ICOM Suomi on yksi 115 kansallisesta komiteasta. ICOM Suomen jäsenenä voit liittyä oman alasi kansainväliseen komiteaan. Kansainväliset komiteat ovat jakautuneet aiheenmukaisesti, joten niiden jäsenenä voit aktiivisesti osallistua oman alasi keskusteluun.


ICOM SUomen komitea

ICOM Suomen komitea ry:n tehtävänä on edistää museoalalla toimivien jäsentensä ammatillista yhteistyötä ja tarjota mahdollisuuksia alan kansainvälisen kehityksen seuraamiseen. ICOM Suomi edistää suomalaisjäsenten osallistumista kansainvälisen ICOMin toimintaan ja toteuttaa järjestön strategista suunnitelmaa kansallisella tasolla. ICOM Suomi toimii myös jäsentensä edustajana kattojärjestössä.

ICOMin Museoeettisten sääntöjen vaaliminen on yksi ICOM Suomen keskeisistä tehtävistä. Yhdessä Suomen Museoliiton kanssa ICOM Suomen komitea jakaa Vuoden museo -palkinnot. ICOM Suomi osallistuu museoammatillisen keskustelun ylläpitämiseen myös kotimaassa osallistumalla erilaisten seminaarien järjestämiseen. Lisäksi ICOM Suomi edistää suomalaisen museo-osaamisen näkyvyyttä kansainvälisesti mm. kääntämällä suomalaisia julkaisuja englanniksi.

ICOM Suomen komitea ry:n säännöt
ICOM Suomen komitea ry:n strategia 2018–2022


ICOM Suomen komitean julkaisuja

ICOM Suomen yksi tavoitteista on edistää suomalaisen museo-osaamisen kansainvälistä näkyvyyttä. Yksi keinoista on kääntää suomalaisia museoalan julkaisuja englanniksi.

Analysing Significance
Teoksen ovat kirjoittaneet Heikki Häyhä, Sari Jantunen ja Leena Paaskoski. Suomenkielisen alkuperäisteoksen, Merkitysanalyysi menetelmä, on julkaissut Suomen Museoliitto.


Discussion about museum ethics in Finland

Julkaisu perustuu suomenkielisille blogiteksteille, jotka julkaistiin ICOM Suomen blogissa ICOM Suomi bloggaa. Teksteissä useat suomalaiset museoammattilaiset pohtivat ICOMin Museoeettisiä sääntöjä.


Hallitus

EeroBW.jpg

EERO Ehanti

Johtaa puhetta ja hallituksen työskentelyä. Toimii ICOM Suomen komitea ry:n äänenä ja kasvoina kansallisesti ja kansainvälisesti.

chair@icomfinland.fi

tuulia_icom.png

Tuulia tuomi

Toimii hallituksen varapuheenjohtajana.

vicechair@icomfinland.fi

Lassi-profilBW.jpg

Lassi patokorpi

Toimii hallituksen sihteerinä

info@icomfinland.fi

ElinaM-profilBW.jpg

elina makkonen

Hoitaa jäsensihteerin tehtäviä.

info@icomfinland.fi

tiina_icom.jpg

tiina lehtinen

Vastaa taloudesta yhdessä Minna Turtiaisen kanssa.

treasury@icomfinland.fi

Minna-profilBW.jpg

minna turtiainen

Hoitaa taloutta yhdessä Tiina Lehtisen kanssa.

treasury@icomfinland.fi

Omakuva_nettisivut.jpg

Anni guttorm

Hoitaa tiedotusta ja verkkoviestintää yhdessä
Christine Langinauerin kanssa

communications@icomfinland.fi

Nine2.jpg

Christine langinauer

Hoitaa tiedotusta ja verkkoviestintää yhdessä Anni Guttormin kanssa

communications@icomfinland.fi

AnneL-profiilBW.jpg

Anne Laiti

Vastaa ICOM Suomen edustajista

edustajat@icomfinland.fi

Helimaija-profilBW.jpg

heli-maija voutilainen

Vastaa hallituksen projekteista.

projects@icomfinland.fi