DSC_0307.JPG

verkostoidu edustamalla

vie museo-osaamista maailmalle ja tutustu kollegoihin

ICOM Suomen edustajat

Kansainväliset konferenssimatkat tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden edistää ICOM Suomen komitean jäsenten ammatillista kehittymistä ja verkostoitumista.  ICOM Suomen komitea osallistuu edustajan konferenssimatkan kustannuksiin.  Haku on voimassa 15.3.‒14.4.2019. Edustajaksi valituille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse 28.4.2019 mennessä. Tänä vuonna edustajia valitaan erityisesti Kiotossa 1.–7.9.19 pidettävään ICOMin yleiskokoukseen, jossa valtaosa komiteoistakin järjestää omaa ohjelmaa. Konferenssi-ilmoittautujan Early Bird –etu on voimassa 30.4.19 saakka, joten ilmoittautuminen kannattaa tehdä heti päätöksen tultua. Tiedot tämän vuoden konferensseista löydät komiteoiden omilta kotisivuilta.

Edustajaksi voivat hakea myös opiskelijajäsenet ja edustajuutta voi hakea myös Suomessa järjestettäviin kansainvälisten komiteoiden konferensseihin. Edustajien valinnassa painotetaan hakijan toimintaa kansainvälisten komiteoiden hallituksissa, aktiivista osallistumista konferenssiin (esitys, workshopin järjestäminen tms) tai ICOM:in muissa luottamustehtävissä. Hakemuksessa osoitetaan konferenssimatkan tuoma hyöty joko hakijan oman taustayhteisön toiminnan, henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen tai kotimaisen museoalan kehittämisessä. Myös ensikertalaisia voidaan priorisoida. Hakijan tulee olla hyväksytty ICOM Suomen komitean jäseneksi 2018 tai aiemmin ja hän on maksanut vuosien 2018 ja 2019 jäsenmaksun. Hakija on ammatissa toimiva yksilöjäsen, yhteisöjäsenen edustaja tai ICOMin opiskelijajäsen, ml. keväällä 2019 valmistuneet. Mahdollinen vuoden 2018 konferenssimatkan tuki on tilitetty ja raportoitu ennen 2018 loppua. Hakijan tulee esittää hakemuksessaan arviolaskelma matkakustannuksista sekä muista mahdollisista rahoituslähteistä.

Vuonna 2018 ICOM Suomi lähetti kansainvälisiin museoalan tapaamisiin 22 edustajaa 11 eri maahan. Edustajien matkakuulumisia julkaistaan blogissa ja facebookissa.


kulukorvaus ja
raportointi

ICOM Suomen komitea kattaa edustajiensa matka- ja osallistumiskustannuksia tositteita ja raportointia vastaan toteutuneen matkan jälkeen hallituksen myöntämään summaan saakka. Tarvittaessa kulukorvausta voi hakea myös ennen matkan toteuttamista olemalla yhteydessä ICOM Suomen hallitukseen. Ohjeet tositteiden lähettämiseen lähetetään edustajiksi valituille. Edustajille ei korvata päivärahoja. Alkuperäiset tositteet kustannuksista tulee toimittaa ICOM Suomen komitean hallitukselle matkan jälkeen, kahden  kuukauden sisällä matkan päättymisestä.

ICOM Suomen edustaja sitoutuu raportoimaan matkastaan kuvin ja sanoin. Vaihtoehtoja matkaraportin muodoksi ovat blogikirjoitus tai 3–5 Facebook-päivitystä. Tavoitteena on tuoda ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita suomalaisten museoammattilaisten tietoisuuteen. Matkaraporttien tarkoitus on lisätä ICOMin jäsenten tietoisuutta kansainvälisten komiteoiden laajasta kirjosta sekä käsiteltävien aiheiden, osallistujien että tapahtumapaikkojen suhteen.
 

Blogikirjoitus / näkökulma

Valitse yksi puheenvuoro, kiinnostava aihe tai keskustelu. Pohdi ja kirjoita millaisia ajatuksia se herättää. Älä jätä huomioitasi vain yleiselle tasolle: jos mainitset, että joku puhuja puhui mielenkiintoisesti, kerro tarkemmin, miksi koit, että hänen puheensa oli kiinnostava. Pyri myös tarjoamaan linkkejä, joiden kautta lukija pääsee tutustumaan alkuperäiseen aineistoon, keskustelua herättäneeseen henkilöön tai aiheeseen. Näkökulman lisäksi voit lyhyesti halutessasi pohtia seminaarimatkaa yleisemmin. Olivatko järjestelyt onnistuneet ja toimivat. Tutustuitko iltatilaisuuksissa uusiin kiinnostaviin ihmisiin tms. Niin ruusut kuin risut ovat kiinnostavia. Monet meistä ICOM:in matkablogin lukijoista järjestämme itsekin seminaareja. Kaikki kokemukset ovat hyviä kuulla.

  • Lähetä teksti ja kuvatekstit doc- tai docx-muodossa ja kuvat erillisinä jpg-tiedostoina. Halutessasi voit merkitä, mihin paikkaan testiä haluat kuvat sijoitettavan.

  • Muista mainita tekstissä nimesi, tittelisi sekä taustaorganisaatiosi.

 

Facebook-päivitykset

Yhteensä 3–5 päivitystä. Yksi kuva tai video per päivitys ja teksti julkaistaan ICOM Finlandin facebook-tilille konferenssimatkan aikana. Voit liittää päivitykseen kiinnostavia linkkejä kohteista, seminaarin puhujista tai puheenvuorojen materiaaleista. Face-päivitys on tyyliltään rento. Anna oman äänesi kuulua!

Kirjoitukset tehdään ICOM Finlandin tililtä. Annamme teille toimittaja-roolin, pyytäkää sitä esimerkiksi viesti ICOM Finlandin facebook-tilille! Voitte myös lähettää sähköpostia osoitteeseen edustajat@icomfinland.fi ja communications@icomfinland.fi

Koska Face-päivitys tehdään ICOMin tililtä, muista liittää mukaan oma nimesi ja museosi. Esimerkiksi tähän tyyliin:

ICOMin edustajana Kioton triennaalista raportoi: Maija Mehustaja Maalahden mehumuseosta.